10.Olağan Kongre


Açıklama: 6343 sayılı yasa gereğince Odamızın 10. Olağan Kongresi 22-23 Eylül 2012 tarihinde çoğunluk sağlanamazsa 29-30 Eylül 2012 tarihinde Cumartesi-Pazar günleri saat 13.00‘te aşağıdaki gündemle Hacı Hüseyin Mah. Fevzi paşa Cad. No:4 te bulunan Oda binamızın Konferans Salonunda yapılacaktır.
Kategori: Duyurular
Eklenme Tarihi: 07 Eyl?l 2012
Geçerli Tarih: 26 ?ubat 2020, 19:38
Site: Giresun Veteriner Hekimleri Odası
URL: http://www.giresunvho.org.tr/haber_detay.asp?haberID=585


6343 sayılı yasa gereğince Odamızın 10. Olağan Kongresi 22-23 Eylül 2012 tarihinde çoğunluk sağlanamazsa 29-30 Eylül 2012 tarihinde Cumartesi-Pazar günleri saat 13.00‘te aşağıdaki gündemle Hacı Hüseyin Mah. Fevzi paşa Cad. No:4 te bulunan Oda binamızın Konferans Salonunda yapılacaktır.

 

Bütün meslektaşlarımız davetlidir. 

 

       Yönetim Kurulu Adına                                                                        

 

Derviş KARA
 
Veteriner Hekim
Giresun VHO  Başkanı

                             

 

 

                         

 

 

 

 

GÜNDEM :

 

1- Açılış

2- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunması

3- Divan’ın Oluşturulması

4- Geçmiş Dönem Faaliyet Raporu ve Hesap Bilançosunun görüşülüp karara bağlanması

5- Tahmini bütçenin görüşülmesi

6- Denetleme raporunun oylanması

7- Dilek ve temenniler

8- 30 Eylül 2012 Pazar günü saat 17’ye kadar  Yönetim, Denetim ve Onur Kurulu Delegelerinin seçimi

 

 

Not:   6343 sayılı Veteriner Hekimliği Mesleğinin İcrasına, Türk Veteriner Hekimleri Birliği İle Odalarının Teşekkül Tarzına Ve Göreceği İşlere Dair Kanun Madde 24 – (Değişik: 3/4/1984 - 2993/6 md.)  Oda umumi heyet toplantısına, odaya kayıtlı her üye yazı ile çağrılır. Çağrı mektubunun toplantı gününden en az on beş gün önce taahhütlü olarak postaya verilmiş veya üyeye tevdi edilmiş olması şarttır. Çağrı mektubunda, toplantının yeri, günü, saati ile gündemi ve ilk toplantıda çoğunluk olmadığı takdirde yapılacak ikinci toplantının yeri, günü ve saati yazılır. Oda umumi heyetinin seçimle ilgili toplantısına oda üyelerinin katılmaları ve oy kullanmaları zorunlu olup geçerli bir mazereti olmaksızın katılmayanlar ile oy kullanmayanlar oda haysiyet divanınca cezalandırılırlar. (Genel Kurula katılamayan üyelerin mazeretlerini belgelendirerek bir hafta içinde Yönetim Kuruluna sunması gerekmektedir.)