11. Olağan Genel Kurul Daveti


Açıklama: Odamızın 11. Olağan Genel Kurulu 20-21 Eylül 2014 tarihinde yapılacaktır.
Kategori: Duyurular
Eklenme Tarihi: 05 Eyl?l 2014
Geçerli Tarih: 25 May?s 2020, 09:48
Site: Giresun Veteriner Hekimleri Odası
URL: http://www.giresunvho.org.tr/haber_detay.asp?haberID=618


6343 sayılı yasa gereğince Odamızın 11. Olağan Genel Kurulu 20-21 Eylül 2014 tarihinde çoğunluk sağlanamazsa 27-28 Eylül 2014 tarihinde Cumartesi-Pazar günleri saat 13.00‘te aşağıdaki gündemle Hacı Hüseyin Mah. Fevzi paşa Cad. No:4 te bulunan Oda binamızın Konferans Salonunda yapılacaktır.

 

                          Kongremize katılımınızı bekleriz. Saygılarımla.

 

 

          Yönetim Kurulu Adına                                                                      Derviş KARA

                                          Veteriner Hekim

                                        Giresun VHO  Başkanı

 

 

 

 

GÜNDEM :

 

1- Açılış

2- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunması

3- Divan’ın Oluşturulması

4- Geçmiş Dönem Faaliyet Raporu ve Hesap Bilançosunun görüşülüp karara bağlanması

5- Tahmini bütçenin görüşülmesi

6- Denetleme raporunun oylanması

7- Dilek ve temenniler

8- 28 Eylül 2014 Pazar günü saat 17’ye kadar  Yönetim, Denetim ve Onur Kurulu Delegelerinin seçimi
 
 

Not:   6343 sayılı Veteriner Hekimliği Mesleğinin İcrasına, Türk Veteriner Hekimleri Birliği İle Odalarının Teşekkül Tarzına Ve Göreceği İşlere Dair Kanun Madde 24 – (Değişik: 3/4/1984 - 2993/6 md.) Oda umumi heyet toplantısına, odaya kayıtlı her üye yazı ile çağrılır. Çağrı mektubunun toplantı gününden en az on beş gün önce taahhütlü olarak postaya verilmiş veya üyeye tevdi edilmiş olması şarttır. Çağrı mektubunda, toplantının yeri, günü, saati ile gündemi ve ilk toplantıda çoğunluk olmadığı takdirde yapılacak ikinci toplantının yeri, günü ve saati yazılır. Oda umumi heyetinin seçimle ilgili toplantısına oda üyelerinin katılmaları ve oy kullanmaları zorunlu olup geçerli bir mazereti olmaksızın katılmayanlar ile oy kullanmayanlar oda haysiyet divanınca cezalandırılırlar. (Genel Kurula katılamayan üyelerin mazeretlerini belgelendirerek bir hafta içinde Yönetim Kuruluna sunması gerekmektedir.)

 

Kongrede aday olmak isteyen meslektaşlarımız ekte bulunan dilekçeyi doldurarak en geç 20 Eylül 2014 tarihinde Divan Başkanlığına veya Yönetim Kuruluna teslim etmeleri gerekmektedir. Bütün meslektaşlarımızın genel kurul davetiyeleri adreslerine posta ile gönderilmiştir. Davetiyeleri 3 gün içinde ulaşmayanlar ve bilgilerinde eksiklik yada yanlışlık olanların Oda Yönetimi ile irtibata geçmesi gerekmektedir. Haziron askı listeleri 15-18 Eylül tarihleri arasında Odamızda askıya çıkacaktır. Yanlışlık halinde listede ismi bulunmayanların İtirazlarını 3 gün içinde Merkez İlçe Seçim Kuruluna yapması gerekmektedir.

 
 

GİRESUN VETERİNER HEKİMLERİ ODASI DİVAN BAŞKANLIĞINA

( Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı )

GİRESUN

 

            ………………………. Üniversitesi Veteriner Fakültesi …….. yılı mezunuyum. Giresun Veteriner Hekimleri Odasının 11. Olağan Kongresinde seçilecek kurullara  aday olarak katılmak istiyorum.

 

Gereğini arz ederim.   ……./……/ ……

 

 

 

 

 

 

 

T.C. Kimlik no :

 

Adres              :

 

Tel::