TEK SAĞLIK


Açıklama: 3 KasımTek Sağlık Günü
Kategori: Haberler
Eklenme Tarihi: 02 Kas?m 2016
Geçerli Tarih: 18 Temmuz 2019, 11:00
Site: Giresun Veteriner Hekimleri Odası
URL: http://www.giresunvho.org.tr/haber_detay.asp?haberID=668


           3 Kasım Tek Sağlık Günü: "Tek Sağlık Komisyonu,Tek Sağlık Girişimi ve Tek Sağlık Platformu" tarafından ortaklaşa koordine edilen ve dünyanın her tarafında aynı anda ses getirmek , konuya dikkat çekmek için düzenlenmiş bir gündür.Yerel, ulusal ve küresel düzeylerde insanlar, hayvanlar ve çevre bakımından ideal sağlık elde etmek için farklı disiplinlerin işbirlikçi çalışmasıdır
           Giderek artan dünya nüfusu için yeterli olması gereken sağlık,gıda ve suyun sağlanması için sağlık çalışanlarının ve bunlarla ilgili kurumların çalışması zorunluluğunu arz etmektedir.Dünya nüfusuna bağlı değişimler, çevre kirliliği, iklim koşullarının değişimi yeni hastalık etkenlerinin ortaya çıkmasına insan ve hayvan sağlığına ciddi tehdit unsuru olup, insanlarda görülen bulaşıcı hastalıkların yaklaşık %75 'ini hayvanlardan insanlara bulaşan zoonoz hastalıklar (KKKA,Kuduz,Tüberkuloz,Brucella,Kuş Gribi,BSE,Mavidil vs.) oluşturmaktadır.
            Giresun Veteriner Hekimler Odası olarak "Tek Sağlık" gününün hedeflediği amaca ulaşabilmesi için ulusal ve uluslar arası düzeyde tüm sağlık çalışanlarının ve ilgili kurumlarının işbirlik içerisinde eğitim, mevzuat, yayım ve uygulamaya ilişkin çalışmalarına katkı sağlamaya ve konuya dikkat çekmeye devam edeceğiz.


                                                                                   Giresun Veteriner Hekimler Odası
                                                                                             Yönetim Kurulu Adına
                                                                                           Başkan Hüseyin ÖZKAYA