Nasıl Üye Olunur?

ÜYELİK İÇİN GEREKLİ BELGELER

Aşağıdaki yazan belgeler getirildikten sonra belgeler ile ilgili olarak herhangi bir problemle karşılaşılmaz ise üyelik başvurunuz yönetim kuruluna sunulur. Yönetim kurulundan alınan karar doğrultusunda üyelik işlemi tamamlanır.

Üyelik için gerekli belgeler;

4 Adet renkli fotoğraf
Nüfus cüzdan sureti
İkametgâh belgesi veya Vukuatlı Nüfus Cüzdanı Örneği
Diploma / Çıkış Belgesi Fotokopisi (Noter onaylı)
Kayıt Ücreti/Dekont
Kayıt başvuru formu(dilekçe)
Üyelik Bilgi formu

Not: Kayıt olmak isteyen meslektaşlarımızın diğer illerdeki Veteriner Hekim Odalarına kesinlikle üye olmaması gereklidir. Üyelik söz konusu ise kayıtlı olduğu odadan nakil yaptırılmadan odamıza kayıt işlemi yapılmayacaktır.


ÜYE AİDATLARI HAKKINDA:

Aidatlarınızı İş Bankası Giresun Şubesindeki Oda hesabına yatırarak, Posta çeki ile veya Oda Merkezine makbuz karşılığında elden ödeyebilirsiniz. 

İş Bankası Hesap Numarası: 0640766-7000

İBAN No: TR12 0006 4000 0017 0000 6407 66 

Posta Çeki Hesap Numarası : 5294987

Üye Aidatları:

1.Giriş aidatı: 200 TL

2.Yıllık aidat: 200 TL


ODA ÜYELİĞİ HAKKINDA BİLGİ

6343 sayılı yasanın 17. Maddesi gereğince;

Bir Veteriner Hekim odası mıntıkasında, meslek ve sanatını münhasıran serbest olarak icra eden veteriner hekimler, bir ay içinde, o il veya bölge veteriner hekim odasına yazılmak ve üyelik görevlerini yerine getirmekle yükümlüdürler.

Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadi teşebbüslerinde asli ve sürekli görevlerde çalışanlar ve herhangi bir sebeple meslek ve sanatı ile uğraşmayanlardan isteyenler veteriner hekim odalarına üye olabilirler.

Özel kanunlarında meslek kuruluşlarına üye olamayacaklarına dair hüküm bulunanlar, mesleki hak, yetki, sorumluluk ve disiplin bakımından bu kanun hükümlerine tabidirler